Welke gevaarlijke stoffen gaan een reactie met elkaar aan?

Er zijn veel verschillende gevaarlijke stoffen die een reactie met elkaar kunnen aangaan. Het hangt af van de specifieke stoffen en de omstandigheden waarin ze worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van gevaarlijke stoffen die reacties kunnen aangaan: Zuren en basen: Zuren en basen kunnen een reactie met elkaar aangaan om zouten en water te […]

Is onze kleine opslag gevaarlijke stoffen ook werkvoorraad?

Met een vraagstelling wordt niet altijd duidelijk wat bedoeld wordt. Wanneer de ondergrens van de PGS15 bereikt wordt en de PGS15 van toepassing is dan dient opslag plaats te vinden in een PGS15 opslagvoorziening. De uitzondering daarop is de werkvoorraad. Hoewel er in een magazijn ook gewerkt wordt vormt dit geen wekvoorraad. Onder een werkvoorraad […]

Ongevallen in een magazijn voorkomen: Tips voor de opslag van gevaarlijke goederen

Magazijnen zijn een van de gevaarlijkste plekken voor werknemers. Elk jaar gebeuren er duizenden ongelukken in magazijnen, waarvan de meeste worden veroorzaakt door de opslag van gevaarlijke goederen. In deze post gaan we enkele tips met u delen om ongelukken in een magazijn te voorkomen. We bespreken de verschillende soorten gevaarlijke goederen, de beste manieren […]

Etikettering in het PGS 15 magazijn

Om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, of in ieder geval te minimaliseren, maken we in Nederland gebruik van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, CLP verordening (EG) nummer 1272/2008, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en bijbehorend ADR verdrag. Om aan al deze regelgeving te voldoen is het juist signaleren en etiketteren van gevaarlijke stoffen zeer […]

Ook de opslag op een containerterminal valt onder voorschriften van de PGS15

Door een onbekend probleem met de onbemande, automatische kraan op het terrein van ECT in Rotterdam vielen verschillende containers om, waarvan er twee gevaarlijke stoffen bevatten. Twee containers bevatten de stof tri-ethylaluminium, andere containers lithiumbatterijen. Ook voor containerterminals zijn regels. Deze zijn vastgelegd in de PGS15. Medewerkers dienen aantoonbaar opgeleid te zijn en moeten kunnen […]

Meer kennis van chemische reactiepatronen in de PGS15 opslag

De scheiding van stoffen van andere stoffen die een reactiepatroon met elkaar aan gaan; de zogenaamde onverenigbare stoffen wordt nog te weinig toegepast in de PGS15. Een belangrijke tekortkoming daarin is het gebrek aan kennis over chemische reactiepatronen. De onverenigbaarheid van stoffen gaat zelfs verder dan de bedrijven die scheiding al wel toepassen zich realiseren. […]

Evaluatie PGS-nieuwe stijl leidt tot verbeteringen

De PGS-reeks is onderdeel van het werkpakket van de Sector Milieu en Industrie. “Het is een niche-sector, waarin niet veel mensen werkzaam zijn”, schetst Geerlof Bijsterbosch, voorzitter van de Sector Milieu & Industrie en lid van de Programmaraad PGS. “Daarom moeten we met de beschikbare menskracht continu scherp zijn om geen belangrijke dingen te missen […]

De PGS15 stand van zaken in de PGS15 cursussen

Er is veel onduidelijk over de stand van zaken rondom de PGS15 en daarmee worden veel vragen gesteld in onze in company cursussen en open inschrijving cursussen. Om aan de Omgevingswet en aan de Europese wetgeving te voldoen was men in 2019 genoodzaakt om te stoppen met PGS 15 NS en is er voor gekozen […]

Gelijktijdige opslag gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke stoffen kan leiden tot strenge eisen

In een opslag gevaarlijke stoffen volgens de PGS15 mogen gevaarlijke – en ongevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Het is mogelijk om in een opslagvoorziening genoemd onder vs 3.1.1  van de PGS15 dus ook aanverwante stoffen of koopmansgoederen op te slaan, Maar wel indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de totale hoeveelheid opslag is niet meer […]

Wat is het nu, PGS15:2020 of PGS15:2016?

Er is veel onduidelijk rondom de van toepassing zijnde PGS15 en dat vraagt om verduidelijking. Er circuleren inmiddels verschillende PGS15 versies, van PGS15:2016, PGS15:2020, Interim PGS15, tot PGS15:NS (Nieuwe stijl).  En dat is allemaal zeer verwarrend. In onze E-learning PGS15 gaan we daar verder op in. Per 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking […]