Meer kennis van chemische reactiepatronen in de PGS15 opslag

De scheiding van stoffen van andere stoffen die een reactiepatroon met elkaar aan gaan; de zogenaamde onverenigbare stoffen wordt nog te weinig toegepast in de PGS15. Een belangrijke tekortkoming daarin is het gebrek aan kennis over chemische reactiepatronen. De onverenigbaarheid van stoffen gaat zelfs verder dan de bedrijven die scheiding al wel toepassen zich realiseren. […]

Evaluatie PGS-nieuwe stijl leidt tot verbeteringen

De PGS-reeks is onderdeel van het werkpakket van de Sector Milieu en Industrie. “Het is een niche-sector, waarin niet veel mensen werkzaam zijn”, schetst Geerlof Bijsterbosch, voorzitter van de Sector Milieu & Industrie en lid van de Programmaraad PGS. “Daarom moeten we met de beschikbare menskracht continu scherp zijn om geen belangrijke dingen te missen […]

De PGS15 stand van zaken in de PGS15 cursussen

Er is veel onduidelijk over de stand van zaken rondom de PGS15 en daarmee worden veel vragen gesteld in onze in company cursussen en open inschrijving cursussen. Om aan de Omgevingswet en aan de Europese wetgeving te voldoen was men in 2019 genoodzaakt om te stoppen met PGS 15 NS en is er voor gekozen […]

Gelijktijdige opslag gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke stoffen kan leiden tot strenge eisen

In een opslag gevaarlijke stoffen volgens de PGS15 mogen gevaarlijke – en ongevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Het is mogelijk om in een opslagvoorziening genoemd onder vs 3.1.1  van de PGS15 dus ook aanverwante stoffen of koopmansgoederen op te slaan, Maar wel indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de totale hoeveelheid opslag is niet meer […]

Wat is het nu, PGS15:2020 of PGS15:2016?

Er is veel onduidelijk rondom de van toepassing zijnde PGS15 en dat vraagt om verduidelijking. Er circuleren inmiddels verschillende PGS15 versies, van PGS15:2016, PGS15:2020, Interim PGS15, tot PGS15:NS (Nieuwe stijl).  En dat is allemaal zeer verwarrend. In onze E-learning PGS15 gaan we daar verder op in. Per 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking […]

Internationaal platform voor E-learning in gevaarlijke stoffen en veiligheid gelanceerd

Met de lancering van SafetyNet Academy ontrolt zich een internationaal platform voor E-learning cursussen en trainingen welke zich richten op gevaarlijke stoffen en veiligheid. Met de lancering van het Nederlandstalige deel van de Academy is het eerste deel opgeleverd. De volgende twee fasen zijn de verdere ontwikkeling van het platform, gevolgd door de internationale expansie. […]

WBDBO in de E-learning Brandveilige logistiek

In de opslagrichtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen, de PGS15, wordt gesproken over de WBDBO van een brandcompartiment. Maar wat betekent dat nu, waar hebben we het dan over. In het kader van brandveilige logistiek zeker niet onbelangrijk om hier nader op in te gaan. Voor het begrip WBDBO kijken we allereerst naar de NEN 6068 […]

PGS Nieuwe Stijl voor notificatie naar Brussel

17 PGS richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zijn de afgelopen maanden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. De richtlijnen, ook wel best practices, zijn middels goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en worden nu samen met de Omgevingswet genotificeerd bij de Europese Commissie. De concepten zijn beschikbaar gesteld op de PGS website. […]

E-learning bevat elementen PGS15 Nieuwe stijl

Een paar maanden geleden werd een conceptversie van de PGS15 nieuwe stijl online gezet voor een commentaarronde. Het bedrijfsleven had echter al te kennen gegeven dat voor een verdere uitwerking tijd nodig was. Tijd die er niet was omdat de bovenliggende Omgevingswet in Brussel in April ingediend zal worden. Naar Brussel zal daarom nog een […]

E-learning PGS15 cursus ideale manier van leren

Iedere onderneming die meer dan 2.500 kg of liter aan gevaarlijke stoffen binnen de inrichting heeft dient aantoonbaar een PGS15 opgeleid persoon in huis te hebben. En die moet aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden, hetgeen betekent dat tijdens ziekte of vakantie er alsnog een persoon die opgeleid is aanwezig moet zijn en wanneer er in […]