In-company cursus toch haalbaar

Een in-company cursus heeft vaak voordelen, maar lijkt voor veel bedrijven niet haalbaar. Er moeten slechts één of twee medewerkers op een cursus en dan lijken de kosten te hoog. Toch is een in company cursus (bijvoorbeeld Basiskennis gevaarlijke stoffen of PGS15) toch haalbaar. Bij een in-company cursus wordt veelal een basistarief gerekend en een […]

PGS15 opslagen gaan proeven doen en leren

Wanneer er gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten er bij het plaatsen van de stoffen en wellicht bij het incidenteel vrij komen, risico’s beoordeeld worden. Bij veel PGS15 bedrijven en haar ketenpartners ontbreekt vaak basale kennis van reactiepatronen en chemische kennis. De branchevereniging VNCW heeft met ondersteuning van de overheid een cursus laten ontwikkelen, die tegemoet […]

Hoog, hoger, hoogst in de PGS15 opslag

Ook in de PGS15 opslag is het devies dat alles efficiënter moet. Hoewel veiligheid een belangrijk onderdeel uit maakt van de veilige PGS15 opslag wordt in de nieuwbouw tot nu toe weinig rekening gehouden met de effecten van steeds hoger bouwen met uitzondering van een beperkt aantal regels. Tijd voor een korte beschouwing. In de […]

PGS Nieuwe Stijl verder toegelicht.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2018 krijgen bedrijven en overheden te maken met een nieuwe stijl omgevingsvergunning en bijbehorend besluit (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Tegen deze achtergrond krijgt ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) een nieuwe vorm. In dit nieuwsbericht leest u wat PGS Nieuwe Stijl precies inhoudt en welke gevolgen de nieuwe […]

Nieuwe PGS15 wordt PGS15:2016

De actualisatie van de PGS15 wordt niet in 2015 afgerond. Hiermee wordt de nieuwe versie de PGS15:2016 Halverwege 2015 werd het concept gepubliceerd, waarna er 275 pagina’s opmerkingen uit het land binnen kwamen. Deze opmerkingen zijn vervolgens in clusters uitgezet. De commentaren hebben tot diverse discussies geleid. Er zijn echter te veel open eindjes binnen […]

PGS 34 ‘Stationaire drukapparatuur met PS ≤ 0,5 bar’

Doelstelling van PGS 34 is het geven van voorschriften voor de borging van de technische integriteit van stationaire drukvaten, installatieleidingen, appendages, en stelsels daarvan, met een maximaal toelaatbare druk PS ≤ 0,5 bar, die aansluiten bij de eisen voor drukapparatuur met PS > 0,5 bar zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Het betreft zowel […]

Posted in PGS   •   Tagged   •  

Concept PGS 31 beschikbaar gesteld

Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Het betreft een nieuwe PGS richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie. Het concept van PGS […]

NEN publiceert PGS15 versie 2015 voor openbare commentaarronde.

NEN heeft de concept versie van de PGS15 versie 2015 online gezet. De volgende wijzigingen zijn daarvan de belangrijkste: De PGS15 versie 2015 is voor de openbare commentaarronde vrij gegeven door de NEN. Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen: • Beschermingsniveau 2 komt in de nieuwe versie niet meer terug en hiervoor in […]