Welke gevaarlijke stoffen gaan een reactie met elkaar aan?

Er zijn veel verschillende gevaarlijke stoffen die een reactie met elkaar kunnen aangaan. Het hangt af van de specifieke stoffen en de omstandigheden waarin ze worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van gevaarlijke stoffen die reacties kunnen aangaan: Zuren en basen: Zuren en basen kunnen een reactie met elkaar aangaan om zouten en water te […]

Is onze kleine opslag gevaarlijke stoffen ook werkvoorraad?

Met een vraagstelling wordt niet altijd duidelijk wat bedoeld wordt. Wanneer de ondergrens van de PGS15 bereikt wordt en de PGS15 van toepassing is dan dient opslag plaats te vinden in een PGS15 opslagvoorziening. De uitzondering daarop is de werkvoorraad. Hoewel er in een magazijn ook gewerkt wordt vormt dit geen wekvoorraad. Onder een werkvoorraad […]

Ongevallen in een magazijn voorkomen: Tips voor de opslag van gevaarlijke goederen

Magazijnen zijn een van de gevaarlijkste plekken voor werknemers. Elk jaar gebeuren er duizenden ongelukken in magazijnen, waarvan de meeste worden veroorzaakt door de opslag van gevaarlijke goederen. In deze post gaan we enkele tips met u delen om ongelukken in een magazijn te voorkomen. We bespreken de verschillende soorten gevaarlijke goederen, de beste manieren […]

Etikettering in het PGS 15 magazijn

Om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, of in ieder geval te minimaliseren, maken we in Nederland gebruik van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, CLP verordening (EG) nummer 1272/2008, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en bijbehorend ADR verdrag. Om aan al deze regelgeving te voldoen is het juist signaleren en etiketteren van gevaarlijke stoffen zeer […]

Ook de opslag op een containerterminal valt onder voorschriften van de PGS15

Door een onbekend probleem met de onbemande, automatische kraan op het terrein van ECT in Rotterdam vielen verschillende containers om, waarvan er twee gevaarlijke stoffen bevatten. Twee containers bevatten de stof tri-ethylaluminium, andere containers lithiumbatterijen. Ook voor containerterminals zijn regels. Deze zijn vastgelegd in de PGS15. Medewerkers dienen aantoonbaar opgeleid te zijn en moeten kunnen […]

PGS Nieuwe Stijl verder toegelicht.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2018 krijgen bedrijven en overheden te maken met een nieuwe stijl omgevingsvergunning en bijbehorend besluit (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Tegen deze achtergrond krijgt ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) een nieuwe vorm. In dit nieuwsbericht leest u wat PGS Nieuwe Stijl precies inhoudt en welke gevolgen de nieuwe […]