De PGS15 stand van zaken in de PGS15 cursussen

Er is veel onduidelijk over de stand van zaken rondom de PGS15 en daarmee worden veel vragen gesteld in onze in company cursussen en open inschrijving cursussen. Om aan de Omgevingswet en aan de Europese wetgeving te voldoen was men in 2019 genoodzaakt om te stoppen met PGS 15 NS en is er voor gekozen een interim versie van de PGS 15 op te stellen. Deze was in 2020 gereed en zal van kracht worden met het in werking treden van de Omgevingswet. De inwerking treden hiervan is weer uitgesteld tot 1 juli 2022.

Vastgesteld is dat de PGS 15 NS  welke  in 2019 werd samengesteld lastig is, moeilijk leesbaar en onoverzichtelijk van structuur. Er wordt nu een nieuwe aanpak ingezet. In 2021 worden voor de actualisatie van de PGS15 al achter vergaderingen ingepland. De brandweer heeft nu meer het voortouw genomen en verwacht wordt dat er een externe commentaarronde komt rond de zomer 2022.

Onze cursussen E-learning PGS15, open inschrijving PGS15 en In company PGS15 zijn altijd actueel.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.