E-learning bevat elementen PGS15 Nieuwe stijl

Een paar maanden geleden werd een conceptversie van de PGS15 nieuwe stijl online gezet voor een commentaarronde. Het bedrijfsleven had echter al te kennen gegeven dat voor een verdere uitwerking tijd nodig was. Tijd die er niet was omdat de bovenliggende Omgevingswet in Brussel in April ingediend zal worden. Naar Brussel zal daarom nog een tussenversie opgestuurd worden; hetgeen een aangepaste PGS15:2016 zal zijn, maar nog niet de PGS15 nieuwe stijl.

Ondertussen zal wel verder gewerkt worden aan de PGS15 Nieuwe stijl. De verwachting is dat deze in de loop van 2020 meer definitief zal worden. Een exacte einddatum is nog aan te geven. Omdat we u graag up to date houden met onze cursussen zijn een aantal elementen die ook in de definitieve versie zullen verschijnen al meegenomen in de actualisatie van januari 2020. Natuurlijk zal de huidige versie nog wel als basis dienen, zodat de cursist goed op de hoogte is van de actualiteit en de ontwikkelingen naar de toekomst.

Binnen de PGS nieuwe stijl zijn maatregelen tot stand zijn gekomen met een risicobenadering; welke risico’s er zijn bij activiteiten met de gevaarlijke stof. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen, zijn beschreven in scenario´s. Voor deze scenario’s zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico’s. Met maatregelen kan een bedrijf vervolgens aan een doel voldoen.

Wilt u een goed opgeleid persoon volgens de PGS15 worden en tegelijkertijd de actualiteit mee pakken? Meld u dan aan voor de E-learning cursus PGS15.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.