Evaluatie PGS-nieuwe stijl leidt tot verbeteringen

De PGS-reeks is onderdeel van het werkpakket van de Sector Milieu en Industrie. “Het is een niche-sector, waarin niet veel mensen werkzaam zijn”, schetst Geerlof Bijsterbosch, voorzitter van de Sector Milieu & Industrie en lid van de Programmaraad PGS. “Daarom moeten we met de beschikbare menskracht continu scherp zijn om geen belangrijke dingen te missen in de vele PGS-dossiers die we in behandeling hebben. Onze belangrijkste focus in deze dossiers is het waarborgen van een veilige brandweerinzet en van de omgevingsveiligheid.”

Een belangrijk actueel thema voor de Programmaraad is de evaluatie van de vernieuwing van de PGS-reeks in het licht van de aanstaande Omgevingswet. De PGS’en met de daarin beschreven best beschikbare technieken (BBT) worden straks vanuit de Omgevingswet/Besluit activiteiten leefomgeving aangestuurd en krijgen daarmee een nog meer dwingend (wettelijk) karakter. Scenario’s zijn ingevoerd als onderbouwing voor geëiste veiligheidsmaatregelen in de PGS-documenten. De oorspronkelijke bedoeling was dat de PGS’en daardoor praktischer toepasbaar zouden worden. Volgens Bijsterbosch is die opzet niet helemaal geslaagd en zijn veel PGS’en als gevolg van de herziening juist te theoretisch en te omvangrijk geworden. Uit de evaluatie is gebleken dat verbeteringen gewenst zijn op het gebied van bruikbaarheid, status, risicobenadering, proces & differentiatie en de governance.

Een goed voorbeeld van een verbeterproces is volgens Bijsterbosch de PGS-15 voor opslagloodsen. “Het is nog niet gelukt om de PGS-15 goed om te zetten naar de nieuwe stijl; het document is te dik en te moeilijk, waardoor adviseurs en specialisten IV er in de praktijk niet goed mee overweg kunnen. We kiezen daarom nu voor een nieuwe benadering. Daarom heeft dit document voorlopig de status van ‘interim-PGS’.”

Maar er speelt meer op PGS-gebied. Zo is binnen de Sector Milieu & Industrie en de Programmaraad PGS de impact van de energietransitie duidelijk merkbaar, waarbij we regelmatig worden ingehaald door de praktijk. “Meerdere PGS-documenten in ontwikkeling hebben een relatie met alternatieve brandstoffen en nieuwe energiebronnen. Zo werken we aan de PGS 33-1 en 33-2 voor LNG. Die hebben betrekking op respectievelijk tankstations voor LNG en op laden en lossen van LNG bij bufferstations voor de scheepvaart. Voorts is er de PGS-35 voor waterstoftankstations. Voor dit document doen we nog volop studie naar mogelijke effecten van incidenten met waterstof. Die kennen we nog onvoldoende omdat er nog vrijwel geen casuïstiek is van incidenten met waterstoftankstations. Waterstoftankstations zijn er in verschillende uitvoeringen, bemand of onbemand, mobiel of vast, met waterstof in vloeibare of vaste vorm en installaties met een vaste of mobiele opslagbuffer. Deze verschillen zijn van belang voor de beschrijving van de risico’s.

bron: ifv

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.