Gelijktijdige opslag gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke stoffen kan leiden tot strenge eisen

In een opslag gevaarlijke stoffen volgens de PGS15 mogen gevaarlijke – en ongevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Het is mogelijk om in een opslagvoorziening genoemd onder vs 3.1.1  van de PGS15 dus ook aanverwante stoffen of koopmansgoederen op te slaan, Maar wel indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de totale hoeveelheid opslag is niet meer dan 10 ton;
  • er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd als verpakkingsgroep I;
  • elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden opgeslagen;
  • de voorschriften uit deze richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening aanwezige stoffen. Daar waar in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit gelezen worden als ‘opgeslagen stoffen’.

Er zit echter wel een klein addertje onder het gras; namelijk moeten aanverwante stoffen en koopmansgoederen die gezamenlijk met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, als gevaarlijke stoffen worden behandeld. En daarmee komt men dus snel boven de 10 ton en geldige strengere regels. Bovendien zijn ook voorschriften voor onder andere productopvang, onverenigbare combinaties, en dergelijke ook voor deze stoffen van toepassing.

Voorbeeld: Een opslag met 8 ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of aanverwante stoffen, valt niet onder de reikwijdte van dit hoofdstuk. Omdat de totale hoeveelheid opslag binnen een opslagvoorziening groter is dan 10 ton, behoort gebruik te worden gemaakt van de methodiek van hoofdstuk 4. Aanverwante stoffen en koopmansgoederen die gezamenlijk met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, worden als gevaarlijke stoffen behandeld. Voorschriften voor onder andere productopvang, onverenigbare combinaties, en dergelijke zijn ook voor deze stoffen van toepassing.

Wil je ook de E-learning PGS15 volgen; lees verder.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.