Hoog, hoger, hoogst in de PGS15 opslag

Ook in de PGS15 opslag is het devies dat alles efficiënter moet. Hoewel veiligheid een belangrijk onderdeel uit maakt van de veilige PGS15 opslag wordt in de nieuwbouw tot nu toe weinig rekening gehouden met de effecten van steeds hoger bouwen met uitzondering van een beperkt aantal regels. Tijd voor een korte beschouwing.

In de PGS15 is in een aantal voorschriften rekening gehouden met hoogte. Zo mogen zeer giftige stoffen en zeer bijtende stoffen met een bijkomend gevaar giftig niet hoger opgeslagen worden dan 1,80 meter. Dit artikel is gebaseerd op praktijkincidenten en geeft een inperking van de opslagmogelijkheden en neemt een belangrijke risicofactor weg. Tenslotte kun je in de PGS15 opslag bij een incident met deze stoffen niet uit de voeten met een masker en een filter. Je zult serieuze maatregelen moeten nemen om dit soort stoffen op te kunnen slaan. In de PGS15:2016 wordt daarom ook een risico-analyse verlangd. Gelukkig komen dit soort goederen niet zo heel veel voor.

In hoofdstuk 4 komen we in een toelichting met betrekking tot vakscheiding tegen dat in hoogbouwmagazijnen deze kan komen te vervallen indien de blusinstallatie hierin voorzien. Een logische maatregel daar de vakscheiding bij een goed functionerende blusinstallatie een overbodige maatregel is.

Behalve bovenstaande voorschriften zijn er weinig verwijzingen naar de wens om de hoogte in te gaan bij nieuwbouw. Toch zorgt deze wens voor extra risico’s. Een vat met een giftige – of bijtende stof komt toch anders op de grond neer wanneer deze van 13 meter hoog komt dan van 4 meter hoog. Ook de soort verpakking is relevant. Een metalen verpakking met brandbare vloeistoffen kan toch voor een ander effect zorgen dan van een kunststof verpakking wanneer deze van grote hoogte vallen.

Het is aan te bevelen een risico-analyse met een beschouwing van deze risico’s en de maatregelen die genomen zijn in de PGS15 check op te nemen bij nieuwbouw en wijzigingen van de vergunningen. De PGS15 adviseurs van SafetyNet Consultants kunnen u hierbij ondersteunen.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.