Meer kennis van chemische reactiepatronen in de PGS15 opslag

De scheiding van stoffen van andere stoffen die een reactiepatroon met elkaar aan gaan; de zogenaamde onverenigbare stoffen wordt nog te weinig toegepast in de PGS15. Een belangrijke tekortkoming daarin is het gebrek aan kennis over chemische reactiepatronen. De onverenigbaarheid van stoffen gaat zelfs verder dan de bedrijven die scheiding al wel toepassen zich realiseren. Om de kennis over reacties te verrijken is een E-learning Chemie voor de logistiek ontwikkeld.

Tabel E1 van de PGS15 geeft aanbevelingen voor het scheiden van gevaarlijke stoffen volgens hun gevarenclassificatie. In sommige gevallen kunnen verschillende stoffen die in de tabel als verenigbaar worden weergegeven, toch met elkaar reageren. Dit geldt met name voor veel corrosieve stoffen in klasse 8, die met elkaar kunnen reageren om hitte of giftige gassen te produceren. Enkele voorbeelden daarvan:

  • zuren/hypochlorieten genereren chloorgas;
  • zuren/cyaniden genereren waterstofcyanidegas;
  • zuren bij sulfiden genereren waterstofsulfide.

Maar er zijn meer reactiepatronen die niet in de tabel E1 van de PGS15 zichtbaar worden. Aangeraden worden ook de veiligheidsinformatie-bladen en andere beschikbare bronnen voor reactiviteitsgegevens te raadplegen om te bepalen of het veilig is om ze samen op te slaan. De intensiteit van een brand, of de groeisnelheid ervan, kan toenemen als onverenigbare materialen samen worden opgeslagen. Zo zullen oxidatiemiddelen de ernst van een brand met een brandbare vloeistof sterk vergroten, of de opslag van verpakt vrijstromend brandbaar poeder, vooral opgeslagen op hoogte, kan de branduitbreiding vergroten als de verpakking het begeeft. Verder kan er een brand ontstaan met gevaarlijke stoffen die op zichzelf niet brandbaar zijn. Op deze manier kunnen giftige stoffen wijdverbreid in de rookpluim worden verspreid of in het bluswater worden meegevoerd, wat kan leiden tot mogelijke gevolgen buiten het terrein voor mens of milieu of beide. Om een dergelijke escalatie te voorkomen, moeten gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in speciale magazijnen of geschikte compartimenten van magazijnen.

Ook in interesse in een Cursus E-learning PGS15 of Open inschrijving PGS15 cursus?

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.