PGS 34 ‘Stationaire drukapparatuur met PS ≤ 0,5 bar’

Doelstelling van PGS 34 is het geven van voorschriften voor de borging van de technische integriteit van stationaire drukvaten, installatieleidingen, appendages, en stelsels daarvan, met een maximaal toelaatbare druk PS ≤ 0,5 bar, die aansluiten bij de eisen voor drukapparatuur met PS > 0,5 bar zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Het betreft zowel nieuwbouw, ingebruikneming als de gebruiksfase.

In deze PGS wordt apparatuur behandeld die kan worden bedreven met lage overdruk, atmosferische druk of onderdruk (vacuüm).

Deze PGS kent in grote lijnen dezelfde structuur als het WBDA, en ook de voorschriften van deze PGS zijn soortgelijk geformuleerd als de artikelen uit deze wetgeving. Evenals in het WBDA wordt in PGS 34 drukapparatuur ingedeeld aan de hand van de stof die de apparatuur bevat, en de afmetingen van de apparatuur (volume, diameter). De indeling bepaalt de risicocategorie voor nieuwbouw en of de apparatuur wordt aangewezen voor keuring voor ingebruikneming en herkeuring.

PGS 34 is niet van toepassing op bovengrondse verticale cilindrische tanks met een vlakke bodem voor de opslag van vloeistof met een maximale temperatuur die niet hoger is dan het atmosferisch kookpunt.

Voor bepaalde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels kunnen zowel PGS 34 als PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ van toepassing zijn. U wordt daarom geadviseerd om ook het concept van PGS 31 te bekijken.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.