PGS Nieuwe Stijl voor notificatie naar Brussel

17 PGS richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zijn de afgelopen maanden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. De richtlijnen, ook wel best practices, zijn middels goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en worden nu samen met de Omgevingswet genotificeerd bij de Europese Commissie. De concepten zijn beschikbaar gesteld op de PGS website. Dit betekent niet dat deze concepten in de regelgeving toegepast kunnen worden.

Voor een groot aantal PGS-richtlijnen lukte het niet om op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben.  Er werd daarom besloten om de richtlijnen als interimversie te publiceren en vervolgens geruim de tijd te nemen om deze richtlijnen met een gedegen proces in Nieuwe Stijl af te ronden. Dit geldt voor PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2. Er is daarom besloten de oude versies van de PGS-en te pakken en deze BAL proof te maken. Dit wordt daarom de interim versie genoemd. Kenmerken van de interim versie zijn:

  • De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en;
  • Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd;
  • De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet;
  • Maatregelen die al in directwerkende wetgeving (o.a. Warenwetbesluiten) zijn geregeld, zijn verwijderd;
  • De wettelijke grondslagen (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, brand- en rampenbestrijding) zijn bij de maatregelen weergegeven.

 De PGS-richtlijnen zijn goedgekeurd door de PGS-Programmaraad, maar hebben nog geen definitieve status. Een PGS-richtlijn is pas definitief op het moment dat deze is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Volgens planning zal het BOb deze PGS-richtlijnen vaststellen in het najaar van 2020.

Het doel van deze zogenoemde technische notificatie is het voorkomen dat landen nieuwe wetten en regels invoeren die het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU belemmeren. Deze notificatie heeft ook betrekking op de aangewezen PGS-richtlijnen en zal naar verwachting plaatsvinden vanaf medio april 2020 tot medio juli 2020. Het is mogelijk dat de technische notificatie nog leidt tot wijzigingen van de PGS-richtlijnen.

Een PGS-richtlijn is van kracht op het moment dat de wet- en regelgeving die naar de PGS verwijst in werking is en/of maatregelen uit een PGS zijn opgenomen in een omgevingsvergunning. De verwachting is dat de Omgevingswet met onderliggende besluiten op 1 januari 2021 in werking treedt. Het ministerie SZW neemt de maatregelen voor arbeidsveiligheid op in de ‘beleidsregel PGS-richtlijnen’. Deze SZW beleidsregel treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Als de vaststelling in het Bob een eerdere datum kent is deze datum leidend voor het inwerking treden van PGS maatregelen.

Bronnen (NEN) en directe links: PGS 7PGS 8PGS 12PGS 13PGS 15PGS 16PGS 19PGS 25PGS 26PGS 28PGS 29PGS 30PGS 31PGS 33-1PGS 33-2PGS 35

Voor een PGS15 cursus raadpleegt u voor een E-learning PGS15 of voor een Open inschrijving kijkt u in de Agenda.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.