Het noodplan in de PGS15 wordt aangescherpt.

Het noodplan in de PGS15 wordt aangescherpt in de 2015 versie. In hoofdstuk 3 van de PGS15:2015 komt te staan dat ‘Indien in de inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen of CMR stoffen worden opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep I of stoffen van klasse […]