PGS Nieuwe Stijl voor notificatie naar Brussel

17 PGS richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zijn de afgelopen maanden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. De richtlijnen, ook wel best practices, zijn middels goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en worden nu samen met de Omgevingswet genotificeerd bij de Europese Commissie. De concepten zijn beschikbaar gesteld op de PGS website. […]

PGS Nieuwe Stijl verder toegelicht.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2018 krijgen bedrijven en overheden te maken met een nieuwe stijl omgevingsvergunning en bijbehorend besluit (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Tegen deze achtergrond krijgt ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) een nieuwe vorm. In dit nieuwsbericht leest u wat PGS Nieuwe Stijl precies inhoudt en welke gevolgen de nieuwe […]