E-learning PGS15 cursus ideale manier van leren

Iedere onderneming die meer dan 2.500 kg of liter aan gevaarlijke stoffen binnen de inrichting heeft dient aantoonbaar een PGS15 opgeleid persoon in huis te hebben. En die moet aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden, hetgeen betekent dat tijdens ziekte of vakantie er alsnog een persoon die opgeleid is aanwezig moet zijn en wanneer er in […]

In-company cursus toch haalbaar

Een in-company cursus heeft vaak voordelen, maar lijkt voor veel bedrijven niet haalbaar. Er moeten slechts één of twee medewerkers op een cursus en dan lijken de kosten te hoog. Toch is een in company cursus (bijvoorbeeld Basiskennis gevaarlijke stoffen of PGS15) toch haalbaar. Bij een in-company cursus wordt veelal een basistarief gerekend en een […]

PGS15 opslagen gaan proeven doen en leren

Wanneer er gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten er bij het plaatsen van de stoffen en wellicht bij het incidenteel vrij komen, risico’s beoordeeld worden. Bij veel PGS15 bedrijven en haar ketenpartners ontbreekt vaak basale kennis van reactiepatronen en chemische kennis. De branchevereniging VNCW heeft met ondersteuning van de overheid een cursus laten ontwikkelen, die tegemoet […]

Hoog, hoger, hoogst in de PGS15 opslag

Ook in de PGS15 opslag is het devies dat alles efficiënter moet. Hoewel veiligheid een belangrijk onderdeel uit maakt van de veilige PGS15 opslag wordt in de nieuwbouw tot nu toe weinig rekening gehouden met de effecten van steeds hoger bouwen met uitzondering van een beperkt aantal regels. Tijd voor een korte beschouwing. In de […]

NEN publiceert PGS15 versie 2015 voor openbare commentaarronde.

NEN heeft de concept versie van de PGS15 versie 2015 online gezet. De volgende wijzigingen zijn daarvan de belangrijkste: De PGS15 versie 2015 is voor de openbare commentaarronde vrij gegeven door de NEN. Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen: • Beschermingsniveau 2 komt in de nieuwe versie niet meer terug en hiervoor in […]

Het noodplan in de PGS15 wordt aangescherpt.

Het noodplan in de PGS15 wordt aangescherpt in de 2015 versie. In hoofdstuk 3 van de PGS15:2015 komt te staan dat ‘Indien in de inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen of CMR stoffen worden opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep I of stoffen van klasse […]