Ongevallen in een magazijn voorkomen: Tips voor de opslag van gevaarlijke goederen

Magazijnen zijn een van de gevaarlijkste plekken voor werknemers. Elk jaar gebeuren er duizenden ongelukken in magazijnen, waarvan de meeste worden veroorzaakt door de opslag van gevaarlijke goederen. In deze post gaan we enkele tips met u delen om ongelukken in een magazijn te voorkomen. We bespreken de verschillende soorten gevaarlijke goederen, de beste manieren om ze op te slaan en de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen om de veiligheid te garanderen. Door deze tips te volgen, kunt u de meeste ongevallen in een magazijn vermijden en de veiligheid van uw werknemers garanderen.

 

  1. Opslag van gevaarlijke goederen: wat wordt beschouwd als gevaarlijk materiaal?

Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden bij het opslaan van gevaarlijke goederen.

Eerst moet je weten wat als gevaarlijk materiaal wordt beschouwd. Dit kan voor verschillende bedrijven anders zijn. Voor een klein bedrijf dat huishoudelijke schoonmaakproducten verkoopt, hoeft de winkel bijvoorbeeld mogelijk alleen brandbare vloeistoffen, aërosolen en GHS op te slaan, omdat dit de enige producten zijn die gevaarlijk zouden zijn als ze verkeerd worden vervoerd.

Als het bedrijf echter industriële of bouwbenodigdheden verkoopt, moet het mogelijk een grotere verscheidenheid aan gevaarlijke materialen opslaan, waaronder ontvlambare vloeistoffen, brandbare vloeistoffen en ontvlambare vaste stoffen.

U moet ook op de hoogte zijn van de opslagvereisten voor elk type gevaarlijk materiaal.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een specifiek type container nodig hebt om ontvlambare vloeistoffen op te slaan, en misschien hebt u een geventileerde ruimte nodig om brandbare vloeistoffen op te slaan.

U moet er ook voor zorgen dat u uw gevaarlijke stoffen op een veilige locatie bewaart.

Bewaar gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld nooit in een kelder, omdat dit een populaire plek is voor ongelukken.

U moet ook rekening houden met de transport- en verwerkingsvereisten voor elk type gevaarlijk materiaal.

U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat u alle transportvoorschriften volgt wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert.

U moet er ook voor zorgen dat u op de juiste manier met deze materialen omgaat wanneer u ze vervoert en dat ze nooit in contact komen met andere materialen.

Door deze tips te volgen, kunt u uw bedrijf en uw klanten beschermen.

 

  1. Het ABC van HAZMAT: Hoe gevaarlijke stoffen op de juiste manier op te slaan

Magazijnen zijn een essentieel onderdeel van elk bedrijf en moeten daarom te allen tijde veilig worden bewaard. In dit artikel bespreken we de vier basisregels voor HAZMAT-opslag en hoe u deze op de juiste manier kunt implementeren in uw magazijn.

1. Wees je altijd bewust van je omgeving.

Zorg ervoor dat je altijd op de hoogte bent van je omgeving en dat je alles kunt zien wat er in het magazijn gebeurt. Dit omvat het controleren van de dode hoeken en ervoor zorgen dat niemand zich achter kratten of om hoeken verstopt.

2. Houd je opslagruimte schoon en georganiseerd.

Houd uw opslagruimte te allen tijde schoon en georganiseerd. Dit zal u helpen om gemakkelijk te vinden wat u zoekt en ervoor te zorgen dat het gebied vrij is van mogelijke gevaren.

3. Volg de juiste veiligheidsprotocollen.

Volg altijd de juiste veiligheidsprotocollen bij het opslaan van gevaarlijke stoffen. Dit omvat het dragen van de juiste veiligheidsuitrusting en het zo schoon mogelijk houden van de ruimte.

4. Communiceer met je werknemers.

Zorg ervoor dat u met uw werknemers communiceert over de juiste opslag van gevaarlijke stoffen en de noodzaak om de juiste veiligheidsprotocollen te volgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen in het magazijn op de hoogte is van de gevaren en hoe hiermee op de juiste manier kan worden omgegaan.

 

  1. Tips voor veilig omgaan met gevaarlijke materialen

Magazijnen bevatten vaak gevaarlijke goederen en het is belangrijk om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om werknemers en klanten te beschermen. Hier zijn enkele tips voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen:

1. Draag altijd een goed passend gasmasker bij het hanteren van elk type gevaarlijk materiaal.

2. Gebruik een aangewezen werkruimte voor het omgaan met gevaarlijke stoffen.

3. Houd gevaarlijke stoffen uit de buurt van brandbare materialen.

4. Bewaar gevaarlijke stoffen in een goed geventileerde ruimte.

5. Bewaar gevaarlijke stoffen in een droge ruimte.

6. Houd gevaarlijke stoffen buiten het bereik van kinderen.

7. Bewaar gevaarlijke stoffen in een veilige container.

 

  1. Gevaarlijke materialen op de juiste manier etiketteren

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, aangezien de beste manier om gevaarlijke stoffen op te slaan kan variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van uw bedrijf. Door een paar eenvoudige richtlijnen te volgen, kunt u echter de kans op een ongeval minimaliseren.

Zorg er eerst en vooral voor dat uw gevaarlijke stoffen correct zijn geëtiketteerd. Zo weten u en uw medewerkers precies wat zich in de container bevindt, waar deze zich bevindt en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen als de container lekt of brand veroorzaakt.

Ten tweede, zorg ervoor dat de containers op een veilige manier worden bewaard. Idealiter zouden ze moeten worden bewaard op een koele, droge plaats, vrij van knaagdieren en ander ongedierte. Bewaar ze indien mogelijk in een goed geventileerde ruimte.

Zorg er ten slotte voor dat je een plan hebt voor het geval er een ongeluk gebeurt. Dit moet noodprocedures, procedures voor het opruimen van lekkages en verzekeringsdekking omvatten.

 

  1. Tips voor veilig werken bij het omgaan met gevaarlijke stoffen

Magazijnen zijn vaak de eerste plaatsen waar ongelukken gebeuren. Door enkele eenvoudige veiligheidstips te volgen, kunt u helpen ongevallen te voorkomen en uzelf en uw werknemers te beschermen.

Houd werknemers goed in de gaten:
Zorg ervoor dat u uw werknemers altijd in de gaten houdt en ervoor zorgt dat ze veilige werkmethoden volgen. Als u iemand ziet werken in een gevaarlijke omgeving zonder de juiste bescherming, stop hem dan en zorg ervoor dat hij of zij veilig is.
Creëer een veilige werkzone:
Zorg voor een veilige werkzone in je magazijn. Deze zone moet ver verwijderd zijn van gebieden waar geen mensen verwacht worden en moet vrij zijn van obstakels. Zorg ervoor dat uw medewerkers weten waar de zone is en wat er van hen wordt verwacht terwijl ze zich daar bevinden.
Bewaar materiaal op de juiste manier:
Zorg ervoor dat je materiaal op de juiste manier opslaat. Bewaar materialen nooit op een manier die ze gevaarlijk zou maken. Stapel materiaal bijvoorbeeld nooit op elkaar en stapel ze nooit zo hoog op dat ze dreigen te vallen.
Houd je magazijn schoon en georganiseerd:
Houd uw magazijn schoon en georganiseerd om te helpen bij de veiligheid. Dit helpt u om snel materialen te vinden wanneer u ze nodig hebt en helpt ook om het risico op ongelukken te minimaliseren.

 

  1. Tips voor meer veiligheid in een magazijn

Magazijnen kunnen zeer gevaarlijk zijn. Met de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen ongevallen echter worden voorkomen. Hier zijn enkele tips om de veiligheid in een magazijn te verhogen:

Zorg ervoor dat alle werknemers goed zijn opgeleid in het veilig omgaan met gevaarlijke goederen.

Installeer alarmen en cameratoezicht in alle ruimtes waar gevaarlijke goederen worden opgeslagen of behandeld.

Zorg ervoor dat alle gebieden goed verlicht zijn en gemakkelijk te navigeren zijn.

Bewaar alle gevaarlijke goederen in veilige, afgesloten containers.

Zorg ervoor dat alle containers en apparatuur regelmatig worden geïnspecteerd op veiligheid.

Zorg ervoor dat alle werknemers op de hoogte zijn van de veilige omgang met gevaarlijke goederen en dat ze alle veiligheidsrichtlijnen volgen.

 

  1. Conclusie & Bronnen

Magazijnen kunnen gevaarlijk zijn, omdat voorwerpen zoals brandbare vloeistoffen, corrosieve materialen en scherpe voorwerpen gemakkelijk toegankelijk zijn. Volg deze tips voor de opslag van gevaarlijke goederen om uw werknemers en klanten te beschermen:

1. Zorg voor veilige opslagruimten voor elk type gevaarlijke goederen.

2. Bewaar gevaarlijke goederen in duidelijk gelabelde containers.

3. Bewaar gevaarlijke goederen op een veilige locatie.

4. Laat werknemers die de juiste training hebben gevolgd alleen toe om met gevaarlijke goederen om te gaan.

5. Zorg ervoor dat werknemers de veiligheidsrichtlijnen volgen wanneer ze met gevaarlijke goederen werken.

6. Houd een register bij van de opslag en behandeling van gevaarlijke goederen.

7. Meld eventuele incidenten aan uw veiligheidsfunctionaris.

8. Blijf veilig terwijl je in een magazijn werkt!

 

Ben je op zoek naar een cursus PGS15 kijk dan even op onze website  of kijk direct in de cursusagenda voor de eerstvolgende PGS15 cursus.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.