Ook de opslag op een containerterminal valt onder voorschriften van de PGS15

Door een onbekend probleem met de onbemande, automatische kraan op het terrein van ECT in Rotterdam vielen verschillende containers om, waarvan er twee gevaarlijke stoffen bevatten. Twee containers bevatten de stof tri-ethylaluminium, andere containers lithiumbatterijen. Ook voor containerterminals zijn regels. Deze zijn vastgelegd in de PGS15. Medewerkers dienen aantoonbaar opgeleid te zijn en moeten kunnen handelen om dit soort incidenten aan de ene kant te voorkomen en aan de andere het incident te bestrijden.

Volgens de PGS15 dienen (Tank)containers met gevaarlijke stoffen opgeslagen te worden op een deel van het open terrein of op een deel van de locatie dat voor deze opslag is bestemd. Voor (tank)containers gevuld met stoffen van de ADR-klasse 3, 5.1 of 5.2 geldt:(tank)containers met dezelfde ADR-klasse mogen boven en direct naast elkaar worden geplaatst, terwijl (tank)containers met verschillende ADR-klassen niet boven elkaar of direct naast elkaar mogen worden geplaatst. Tri-ethylaluminium is een stof die in aanraking met de buitenlucht al kan ontvlammen. De aluminiumverbinding is bestemd voor industriƫle doeleinden, maar wordt verder ook gebruikt in vloeibare raketbrandstof en brandstof voor vlammenwerpers

Volgens de PGS15 moeten maatregelen worden genomen om, in het geval van lekkage, te voorkomen dat gelekte vloeistof in het oppervlaktewater of het riool geraakt. Bij bestaande bedrijven moeten organisatorische maatregelen worden getroffen (instructies) om in het geval van lekkage rioolputten af te dichten. De in de organisatorische maatregelen voorgeschreven technische voorzieningen moeten onmiddellijk beschikbaar zijn.
Ook op zoek naar een PGS15 cursus? Meld je dan aan voor de E-learning cursus PGS15.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.